Punktacja
PUNKTY KONKURSOWE
W tygodniu/dniu można zdobyć maksymalnie:
2 pkt
za dodanie do swojej listy przedmiotu, widocznego dla wszystkich, z innej strony internetowej
1 pkt
za wskazanie zdjęcia z podaną nazwą przedmiotu
1 pkt
za poprawną odpowiedź na pytanie z wiedzy ogólnej (NA CZAS)
1 pkt
za poprawną odpowiedź na pytanie dotyczące obrazka (NA CZAS)
poza tym dla wybranych konkursów:
1-5 pkt
za poprawną odpowiedź na pytanie związane z konkursem
1-2 pkt
za wykonanie zadania dodatkowego
PUNKTY DODATKOWE
Punkty dodatkowe można zdobyć za:
2 pkt
za każdą osobę uzyskującą status zielony, którą masz dodaną do znajomych (i ona Ciebie)
1 pkt
za zdobycie w konkursie takiej samej liczby punktów konkursowych jak zwycięzca konkursu
Maksymalna liczba punktów dodatkowych: 5
zdobytych na tą chwilę przez najlepszego użytkownika