Punktacja
W każdym tygodniu można zdobyć maksymalnie:
1 pkt
za dodanie do swojej listy przedmiotu, widocznego dla wszystkich, którego nie było w Giftu
1 pkt
za dodanie do swojej listy przedmiotu, widocznego dla wszystkich, który był na naszej stronie
1 pkt
za pierwszą osobę dodaną do znajomych, która w bieżącym tygodniu uzyska status zielony
1 pkt
za wskazanie zdjęcia z podaną nazwą przedmiotu
Dodatkowo w konkursach w tygodniu można zdobyć:
1-9 pkt
za poprawną odpowiedź na pytanie związane z konkursem
1/-1 pkt
za poprawną / niepoprawną odpowiedź na łatwiejsze pytanie z wiedzy ogólnej
2/-2 pkt
za poprawną / niepoprawną odpowiedź na trudniejsze pytanie z wiedzy ogólnej
1-2 pkt
za wykonanie zadania dodatkowego
Maksymalna liczba punktów indywidualnych: 16
zdobytych na tą chwilę przez najlepszego użytkownika